Telefoonnummer

0613599441

Email

linda.otter@live.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

 

 

 

Schriftelijke vraag van: Linda Verschuur – Otter

 

 

Slagharen, 22 februari 2022

 

 

Aan de voorzitter van de raad,

 

Een van de vraagstukken is hoe kunnen we jongeren begeleiden van 18- naar 18+. Jongeren hebben vragen over wonen, verzekeringen afsluiten, rechten en plichten die ze krijgen.

De app Kwikstart is ontworpen door Stichting Kinderperspectief en op 17 juni 2021 gelanceerd. Deze app kan zowel op de telefoon als via een website gebruikt worden. Jongeren kunnen hier informatie vinden over verschillende onderwerpen zoals wonen, verzekeringen, rechten en plichten. Deze app heeft nog een belangrijk onderdeel, de informatie kan ook op gemeentelijke niveau ingevuld worden. De kwikstart app vraagt om input voor de lokale informatie. Bij gemeente Hardenberg staat nu vermeld “Helaas, je woonplaats heeft nog geen informatie toegevoegd”. Het gebruik van deze Kwikstart app is gratis voor jongeren en gemeenten.

 

Namens OpKoers.nu hebben we de volgende vragen:

 

  • Is het college op de hoogte van het bestaan van deze app?
  • Wat vindt het college van deze app om jongeren op deze manier handvaten te geven in het ontwikkelen van hun zelfstandigheid en op hun weg naar volwassenheid?
  • Is het college tot voornemens om lokale informatie aan te leveren voor het gebruik van deze app?
  • Is het college bereid om deze informatie over de app te delen met scholen en andere organisaties?
  • Heeft gemeente Hardenberg, binnen de huidige informatievoorziening, bijv. een (online) kennispunt voor jongeren waar zij terecht kunnen met vragen op het gebied van verzekeringen enz.? Is deze te vergelijken met de Kwikstart app?

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.

 

Namens de fractie van OpKoers.nu

 

Linda Verschuur – Otter

 

Zie onderstaande links:

www.kwikstart.nl

www.kinderperspectief.nl

https://www.rotterdam.nl/nieuws/lancering-kwikstart/

https://www.kinderperspectief.nl/kinderperspectief-komt-met-gratis-promotiemateriaal-van-kwikstart/