Telefoonnummer

0613599441

Email

lindaverschuur@lijazorgt.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

Eldery in a Europan Context (kritische analyse ouderenbeleid, gemeente Wierden, en een beleidsadvies)
“Het is verstandig om te luisteren
naar de ervaring van de huidige
ouderen. Het is zinvol om te
reflecteren op wat ouderen te
zeggen hebben wanneer u en wij
beleid, zorg en technologische
innovaties ontwikkelen”
(Megchelen, 2013).
Wat mij opvalt in uw nota ouderenbeleid is dat er geen wetenschappelijke internationale en
nationale artikelen worden gebruikt ter ondersteuning van u beleid. Als toegepast gerontoloog
benadruk ik dat wetenschappelijke Internationale en nationale artikelen essentieel zijn om uw nota
ouderenbeleid te onderbouwen. Het is evidence based, het heeft een fundament, het is ergens op
gebaseerd. Zoals Dannefer het aangeeft het is een fundamenteel principe om theorie en praktijk te
verbinden (Dannefer, Stein, Siders, & Patterson, 2007). Er zijn wetenschappers die het als een plicht
zien om deel te nemen aan onderzoek. Zij vinden dat het doel voor onderzoek voor beleid en praktijk
in het verouderingsproces evidence based moet zijn want veroudering biedt ook kansen voor beleid
en onderzoek (Walker, 2006).