Telefoonnummer

0613599441

Email

lindaverschuur@lijazorgt.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

Trajectbegeleiding “Welke ondersteuning is er nodig tijdens en na de overgang van een kliniek of instelling naar een eigen huis, voor ouderen vanaf 55 jaar met psychiatrische problematiek?

Per ingang van 1 januari 2015 zijn er transities gaande die onaangename gevolgen kunnen hebben voor mensen met psychiatrische problemen. De overheid wil dat mensen met psychiatrische problemen langer thuis blijven wonen met behulp van informele en eventuele formele zorg. Een vrijwillige of onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling moet een laatste keuze zijn ( (GGZ, 2015)). Uit een recent onderzoek blijkt dat een op de drie mensen die nu beschermd wonen ook best wel zelfstandig zouden kunnen leven ( (de Heer-Wunderink, 2012). Maar in de praktijk blijkt dat deze overgang niet soepel verloopt. De huidige mensen met psychiatrische problemen geven aan dat zij tekorten ervaren in de ambulante ondersteuning (de Heer-Wunderink, 2012). Deze mensen leven vaak onder de armoedegrens. Het sociale netwerk is klein en het behouden en verkrijgen van andere sociale relaties kunnen moeizaam verlopen. Hierdoor is de kans op eenzaamheid groot of worden ze aan hun lot overgelaten waardoor de kans op terugval van psychiatrische problemen groot is.

De ketenzorg van dit traject bestaat uit informele- en formele zorg. Daarbij wordt rekening gehouden met het overheidsbeleid wat sinds 1 januari 2015 van kracht is. Het overheidsbeleid wil dat ouderen in hun eigen kracht blijven of in hun kracht worden gezet. Hierdoor willen ze de hoge kosten die de zorg met zich meebrengt beperken. Als er hulp vanuit de Wmo wordt aangevraagd zal er eerst gekeken worden wat de oudere zelf nog kan en hoe het sociale netwerk eruit ziet, ook wel informele zorg genoemd.

 

Dit traject biedt een mogelijkheid om van te voren in kaart te krijgen hoe het sociale netwerk van een oudere vanaf 55 jaar met psychiatrische problematiek er uit ziet. Als er een goed overzicht is kan er gekeken worden wie er tijdens en na de verhuizing hulp kunnen bieden aan de oudere vanaf 55 jaar met psychiatrische problematiek

 

Op eigen kracht verder gaan Empowerment