Telefoonnummer

0613599441

Email

lindaverschuur@lijazorgt.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

Voor de module “Duurzame beleidsontwikkeling en evaluatie” heeft opdrachtgever Cretien van Kampen het thema Lang Leve Kunst aangedragen. Cretien is benieuwd naar de vertaling van dit programma voor concreet gemeentelijk beleid. Met andere woorden: wat
kunnen gemeenten met dit landelijk programma en wat hebben ouderen eraan? De opdracht luidt;

adviseer hoe de gemeente de cultuurparticipatie van ouderen kan stimuleren door middel van intergenerationele samenwerking, een leven lang leren, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Mijn portfolio bestaat uit een beleidsonderzoek, implementatieplan, collegevoorstel en een beleidsnota wat gericht is op kunst, cultuur, ouderen en gemeente Hardenberg.

De centrale vraagstelling luidt: hoe kan de gemeente de cultuurparticipatie van ouderen stimuleren?