Telefoonnummer

0613599441

Email

linda.otter@live.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

Schriftelijke vraag van: Alex Bakker, OpKoers.nu

Hardenberg, 10 februari 2022

Aan de voorzitter van de raad,

Naar aanleiding van uw antwoorden op mijn vragen omtrent het leerlingenvervoer d.d. 16-12-21,
heb ik toch nog enkele vervolgvragen.

 • U stelt dat er 28 gegronde klachten zijn geweest.
  Navraag bij OVB leert dat er ca. 600 klachten zijn binnengekomen.
  Welke criteria worden gehanteerd omtrent de beoordeling wanneer een klacht al dan niet
  gegrond is?
 • Ook heb ik nog de volgende vraag betreffende reistijd.
  Een rit van ca. 15 km. duurt bij normale omstandigheden ca. 25 minuten.
  Leerlingen moeten soms genoegen nemen met een reistijd die volgens de gestelde eisen tot
  maximaal 75 minuten mogen duren.
  Wij vinden dat hier meer maatwerk geleverd zou moeten worden, veel kinderen die op het
  leerlingenvervoer zijn aangewezen kunnen veel prikkels die een langere reistijd met zich
  meebrengt niet goed verdragen.
  Kan de reistijd niet worden teruggebracht naar een tijd die wat meer overeen komt met de
  afstand huis naar school?

Namens de fractie van OpKoers.nu
Alex Bakker