Tag Archives: gemeenten

Vrouwen in de politiek

Afgelopen zaterdag tijdens de ALV (50PLUS) werd nogmaals vermeld er moeten meer vrouwen in de politiek. Er moet meer diversiteit komen. Waarom is participeren van vrouwen in de politiek belangrijk? In 2016 is er onderzoek gedaan naar ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de politiek. Argumenten om deel te nemen zijn o.a. representativiteit van…
Meer lezen

Digitalisering en eigen bijdrage (WMO)

Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt binnen de gemeentes in Nederland blijkt uit een recent onderzoek "Zicht op de WMO 2015". Aan dit onderzoek hebben 39 gemeenten deel genomen. Onder andere: Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening te digitaliseren onder andere gemeente Hardenberg maar uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van…
Meer lezen

Manifest “Ouderenzorg”.

    Gisteren was Hugo Borst te gast in de "Wereld draait door". Zie link hieronder. Borst heeft gesprekken gehad met de fractievoorzitters/ portefeuillehouders (zorg). Hieruit blijkt dat bijna alle portefeuillehouders het zelfde denken over de verpleeghuis zorg in Nederland. Dat dit beter kan en moet. Alle politieke partijen zouden met elkaar om de tafel…
Meer lezen

Jaarcongres Zorg en Welzijn 2016

De werkagenda 2017 voor het sociaal domein   Vorige week, 15 september, ben ik naar het jaarcongres Zorg en Welzijn in Ede geweest. Normaal gesproken sla ik dit soort congressen over omdat ze onbetaalbaar zijn. Een gemiddelde congres kaart kost tussen de tweehonderd a driehonderd euro. Ondanks dit bedrag heb ik toch deel kunnen nemen…
Meer lezen