Tag Archives: familieparticipatie

Wijsheid

Afgelopen week ben ik in gesprek geweest met een echtpaar (dhr. en mevr. beide 80+). In dit gesprek vertelde dhr. het volgende verhaal: 25 a 30 jaar geleden wilde men een moestuin realiseren bij een woonzorgcentrum. Men dacht dat de mensen die binnen deze woonzorgcentrum woonden hier wel interesse in hadden. Dhr. heeft toen geadviseerd…
Meer lezen

Manifest “Ouderenzorg”.

    Gisteren was Hugo Borst te gast in de "Wereld draait door". Zie link hieronder. Borst heeft gesprekken gehad met de fractievoorzitters/ portefeuillehouders (zorg). Hieruit blijkt dat bijna alle portefeuillehouders het zelfde denken over de verpleeghuis zorg in Nederland. Dat dit beter kan en moet. Alle politieke partijen zouden met elkaar om de tafel…
Meer lezen

De Vlinder (GPS)

Zorg en ICT bijna alles gericht op het langer zelfstandig wonen (extramuraal), maar ook voor intramurale settingen waren er voldoende technologische snufjes aanwezig onder andere zorg systemen, alarmeringen, camera toezicht, de tovertafel (een zeer mooi product)en natuurlijk ROBOT ZORA. Ik vind ZORA een van de mooiste ontwikkelingen binnen de technologie. Het is geweldig om te…
Meer lezen