Telefoonnummer

0613599441

Email

linda.otter@live.nl

Bereikbaar

Ma-vr: 08:30 - 17:00

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

 

 

 

Schriftelijke vraag van: Linda Verschuur (OpKoers.nu) en Gilberd Hofsink (PvdA)

 

 

Hardenberg, 27 januari 2022

 

 

Aan de voorzitter van de raad,

 

Onlangs zijn er artikelen gepubliceerd over de samenwerking die 8 zorgpartijen in de regio aan willen gaan in gemeente Hardenberg met betrekking tot de nachtzorg. Het gaat hierbij specifiek om acute verpleegkundige nachtzorg. De 8 zorgpartijen hopen hier mee de personele problemen die in de nabije toekomst kunnen gaan spelen het hoofd te bieden. Naar aanleiding van deze artikelen en de brief met zorgen van een inwoner willen we hier de volgende vragen over stellen.

 

  • Is het college op de hoogte van de samenwerking tussen de 8 zorgpartijen om samen de acute nachtzorg in gemeente Hardenberg bij mensen thuis te verlenen?
  • Is het college bereid om de signalen/ zorgen vanuit de gemeenschap met de zorgverzekeraars en de zorgpartijen te bespreken ?
  • Ontvangt het college ook klachten met betrekking tot de verleende nachtzorg?
  • In hoeverre kan de gemeente hier een bemiddelende rol in spelen?

 

 

Bron:

https://www.destentor.nl/zwolle/personeelskrapte-in-acute-thuiszorg-in-de-nacht-zorginstanties-noord-overijssel-gaan-samenwerken~a2d27c22/

 

 

Namens: OpKoers.nu en PvdA

 

Linda Verschuur – Otter

Gilberd Hofsink