Samenwerken met (kwetsbare) ouderen

Kent u een kwetsbare oudere in Slagharen e.o.
Hallo allemaal,
Op dit moment loop ik stage bij de bestuursdienst BOH, Maatschappelijk domein, in het innovatie team. De opdracht die ik voor mijn studie uit moet voeren, luidt als volgt: ontwikkel een innovatieve dienst of product in co-creatie met ouderen. Voor het ontwikkelen van mijn dienst ben ik op zoek naar kwetsbare ouderen in de samenleving. Kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van vervoer, familie of vrijwilligers om deel te kunnen nemen aan activiteiten die in hun eigen buurt aangeboden worden. Daarnaast kun je ook denken aan ouderen die eenzaam zijn.
Wie van jullie kent kwetsbare ouderen in de omgeving van Slagharen die graag deel willen nemen aan activiteiten maar die beperkt worden omdat ze afhankelijk zijn van vervoer e.d. Ik wil graag met deze ouderen in gesprek om samen een dienst te ontwikkelen. Dit houdt in ”niet voor maar met ouderen”. Mijn doel is om verbindingen te leggen tussen kwetsbare ouderen en basisschool kinderen. Ik zou graag met deze ouderen in contact willen komen.
Verder ben ik op zoek naar stakeholders. Ik heb al een aantal organisaties benaderd en die zijn er vol lof over. Zijn er organisaties die nieuwsgierig zijn geworden, schroom niet en neem contact met mij op (linda.otter@live.nl). Misschien dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. Is het niet “nu” dan eventueel “later” (toekomst).
Groet,
Linda Otter

No Comments Yet.

Leave a comment