Manifest “Ouderenzorg”.

 

 

Gisteren was Hugo Borst te gast in de “Wereld draait door”. Zie link hieronder. Borst heeft gesprekken gehad met de fractievoorzitters/ portefeuillehouders (zorg). Hieruit blijkt dat bijna alle portefeuillehouders het zelfde denken over de verpleeghuis zorg in Nederland. Dat dit beter kan en moet. Alle politieke partijen zouden met elkaar om de tafel moeten. Ze moeten met elkaar in gesprek. Maar tot op heden wordt er niets ondernomen.

Mathijs van Nieuwkerk is hier somber over. Ziet dit niet snel gebeuren. Hij vraagt zich af wat het vervolg is.

Hugo Borst: “de meeste managers hebben geen flauw idee wat er op een afdeling gebeurt”.

Van Rijn: er zijn verpleeghuizen in Nederland waar het wel goed gaat (Linda: als dat zo is dan zou ik dat graag willen horen).

Carin Gaemers: We hebben het debat nog en de verkiezingen en dan gaan we iedereen die tegen ons heeft gezegd van we zijn met jullie eens en we gaan er snel wat aan doen. Zodra ze daar mee gaan stoppen dan hangen we direct aan de bel”, aldus Carin.

Een vervolg actie zou kunnen zijn: STAKEN. Hugo is getipt door een mevrouw op welke manier er gestaakt zou kunnen worden ( zie link hieronder).

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/365881

 

 

 

MAAK JIJ JE OOK ZORGEN

https://www.scherpopouderenzorg.nl/

  1. Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg
  2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren
  3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht personen
  4. Stop de overdaad aan registratie
  5. Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders
  6. Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10% aan overhead, maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling.
  7. Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst en garandeer een prettige werkomgeving.
  8. Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing
  9. geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekort schiet.
  10. Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en meer invloed waar het gaat om het bewaken van kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners.

Zie bovenstaande link, voor uitleg.

Linda Verschuur-Otter

 

No Comments Yet.

Leave a comment