Digitalisering en eigen bijdrage (WMO)

Dat het allemaal nog niet vlekkeloos verloopt binnen de gemeentes in Nederland blijkt uit een recent onderzoek “Zicht op de WMO 2015”. Aan dit onderzoek hebben 39 gemeenten deel genomen.

Onder andere: Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening te digitaliseren onder andere gemeente Hardenberg maar uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de melders zijn melding digitaal deed en daarnaast zijn er melders die in verband met eigen bijdrage helemaal of gedeeltelijk van hun maatwerkvoorziening af zien (1 op 20). 1 op de 10 melders gaf aan in financiële problemen te zitten door de hoogte van de eigen bijdrage. Wat zijn de ervaringen van de burgers in de gemeente Hardenberg? Op dit moment zijn er projecten die onder andere (kwetsbare)ouderen op weg helpen in de wereld van internet/google, maar de vraag is dit voldoende? Wat kunnen wij als 50 PLUS daar in betekenen. Digitalisering kan in de breedste zin van het woord bij verschillende mensen problemen opleveren.

Rapport “Zicht op de WMO 2015”.
SCP: 25 oktober 2017
Den Haag

No Comments Yet.

Leave a comment