Dementie in verschillende culturen

19236333-04ca-466b-b466-6c33c8bbd324-original

 

Donderdag 22 september ben ik naar een bijeenkomst geweest in Zwolle. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door “Zwolle DOET!”.  De thema van deze avond was: Dementie in verschillende culturen. De opkomst voor dit thema was geweldig zowel mantelzorgers en professionals waren aanwezig. Het doet mij goed om te zien en te horen dat dit thema leeft. Dat er meer stil gestaan wordt bij mensen met dementie in verschillende culturen. De aankomende jaren zal het aantal mensen met dementie stijgen. Op dit moment zijn er 270.000 mensen in Nederland met een bepaalde vorm van dementie. Daarvan zijn er 12.000 mensen <65 jaar met dementie (AlzheimerNederland, 2016). 1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met een bepaalde vorm van dementie en 1 op de 7 mannen. In 2015 waren er 260.000 mensen met dementie in Nederland waarvan >10% van allochtone afkomst.

Cultuursensitief werken

De inhoud van deze avond bestond uit: Cultuursensitief werken. Cultuursensitief werken houdt in rekening houden met normen, waarden, mogelijkheden,wensen, behoeften, levenservaringen, rituelen en overtuigingen van een bewoner/cliënt.

Het komt er op neer dat wij moeten combineren, leren van een ander. Openstaan voor anderen en openstaan voor andere invloeden. Er is geen standaard.

Wees je bewust van je eigen cultuur en probeer de cultuur van je bewoner/cliënt te begrijpen.

Linda Verschuur – Otter

No Comments Yet.

Leave a comment